k47.cz
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Bleskové popůlnoční zprávy

23. 6. 2006 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

+ Dneska toho je hodně, tak začnu třeba s novým úvod­ní­kem. Tempo to je základ všeho & tak o tom píšu v tom úvod­níku.

++ Sekce kul­tura docela pro­spe­ruje. Sebral jsem veš­ke­rou odvahu a napsal jsem pár slov o vše­stran­ném českém gé­ni­ovi, který má je­di­nou vadu a to, že nikdy nežil – o Járovi Ci­mr­na­novi. Je to fakt jen pár slov.

+++ Minule ta po­vídka za moc ne­stála, což? Netřeba zoufat, Mnoho je na po­kra­čo­vání. Napsal jsem další pasáž o Žilómu A., která je v pod­statě o ničem, ale je to tak.

++++ Aby to nebylo málo, je k disp další (9.) děj­ství Trhlin sku­teč­nosti. Což docela "de.

+++++ Na­ko­nec zase ně­ja­kej ten strip: 669/m++g.0/13.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz