k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Bleskem do hlavy? Nevadí!

20. 8. 2006 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

O hře Si­mu­trans jsem už hodně napsal, ale doteď jsem nic ne­vy­ko­nal. Ale to se mění. Pro­tože jsem se roz­hodl, že začnu tvořit pří­davky pro hru. Je to docela zábava, to se musí nechat.

Zatím jsem vy­tvo­řil sadu nových měst­ských budov (včetně ně­ko­lika mra­kodrapů!). Dá se to stáh­nout z nové pod­sekce Si­mu­trans – pří­davky.

Do bu­doucna plá­nuji vy­tvo­řit další budovy a ně­ko­lik (de­sí­tek) nových vo­zi­del.

Dneska se obe­jdeme bez stripu, pro­tože za­ne­dlouho tu bude stripů až to nebude hezký. Proč? Nechte se pře­kva­pit.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz