k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Be kind to your local emo

17. 5. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Minule jsem za­po­mněl na dvě věci. Zaprvé to byl více-méně pra­vi­delný strip. Ale tento pro­hře­šek není pro­blém na­pra­vit ně­ko­lika vztek­lými údery do klá­ves­nice & tak tady je ná­prava mých hříchů – ná­prava s číslem 669.162, které je o tom, že je být lepší při­pra­ven na všechno.

A pak jsem taky za­po­mněl ohlá­sit na­sa­zení for­má­to­vače texy!, který dá ko­men­tá­to­rům větší mož­nosti, jak ko­men­to­vat to naše lo­kální zlo (in­for­mace je při­ba­lena ke kaž­dému for­mu­láři).

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz