k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Ať moje srdce bije dál

23. 7. 2007 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Nadpis je možná trochu moc po­e­tický a vznosný, když při­hléd­neme ke zdejší špíně, ale není snad tohle přání vět­šiny z nás? Vět­šiny nej­spíš ano, ale pak jsou tu ti, kteří už leží mrtvi vlastní rukou. A tady se do­stá­vám ob­lou­kem k an­ti­blogu, kde 21.7. píšu ně­ko­lik slov o hr­dosti, činu, emo­cích, se­be­vraž­dách a životu vůbec. Dneska jsem tam při­psal pár dal­ších slov. Víte dneska mi už jeden den je 20 let, takže sháním ko­ho­koli, kdo by to zapil.

A slad­kou tečkou na závěr je strip 669.110. Téma je kla­sické: drogy a li­te­ra­tura.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz