k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

ASCII blog

6. 2. 2017 — k47

Jeden blog ne­stačí (vlastně dva, oprava: tři), žejo? Další přece nemůže ničemu uško­dit, žejo?

Asi takhle: Mar­kéta Ma­so­pus­tová/@Xi­ma­ra­Que­rida začala na svém blogu s ex­pe­ri­men­tem každý den něco napsat. A pro­tože jsem člověk bez ini­ci­a­tivy a vy­na­lé­za­vosti, řeklo jsem si proč ne? a myš­lenku zko­pí­ro­val. Plán je jed­no­du­chý: každý den na nově za­lo­žený ASCII blog ne­zá­vazně napsat něco malého & struč­ného z in­ter­ního nebo ex­ter­ního světa. Plán se dal do pohybu 3.2. a bude běžet na dobu ne­u­r­či­tou – možná měsíc, možná rok, možná tři­náct let – to se ještě uvidí. Zatím to vypadá, že mám o čem psát. Občas na­ra­zím na něco mar­gi­nálně za­jí­ma­vého, ale je to jen výkřik, nikoli uce­lený post, který by pa­so­val tady na k47čku. Tak všechny tyhle věci při­jdou na mi­ni­ma­lis­tický ASCII. Už teď je jasné, že hlav­ním té­ma­tem bude samota a pocit de­re­a­li­zace.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz