k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Ach, vy malověrní!

21. 8. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Tak jsem tu zase a zase nic…

A zase lžu. Trochu jsem poš­te­lo­val budíky a klac­kem se poš­ťou­ral ve stře­vech těchto strá­nek, což má za ná­sle­dek de­centní změny vzhledu.

Říkáte, že nic ne­vi­díte? V tom pří­padě jste právě po­cho­pili význam slova de­centní. Když zrovna nevíte, kam jste po­lo­žili tu za­tra­ce­nou lupu, tak vězte, že v Opeře modře září všechny nad­pisy a ve Fi­re­foxu je zase le­da­cos pěkně za­ob­leno + další pr­ko­tiny, které ale ve vý­sledku působí pří­jem­něji.

No a pak je taky nová pa­tička strá­nek, kde se uka­zuje nějaké info o au­to­rovi (to jako mě), va­ro­vání, že všichni ko­pí­ro­vači obsahu budou praš­těni přes prsty a pak taky po­slední články a ko­men­táře. Takže odteď stačí jenom od­skro­lo­vat dolů a člověk ví, co se tady děje (tohle jsem okou­kal během dlou­hého pobytu v blo­go­sféře, kde to má každý druhý blg).

Dál se dají se­znamy řadit podle počtu ko­men­tářů (zatím to není moc uži­tečné, když nejsou ko­men­táře -he-) a řazení podle autora je trochu vy­lep­šeno (tohle jsem zase lehce zko­pí­ro­val z dA).

Pak tu budou ještě nějaké drob­nosti na které jsem za­po­mněl…

Tum, tum, tum. Chcete ještě něco? Nic nemáme, jděte pryč!

No dobře, že jste to vy, tak při­lo­žím nějaké ty strupy. Třeba (lovím v osudí) čísla 669.201 o aso­ci­a­litě (Pa­so­fec je v tom nevině) a 669.202 o tom, že na zlo­bivé kluky se snadno za­po­míná.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz