k47.cz
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

A je to tady!

12. 6. 2007 (před 12 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

Přesně jak se dalo čekat, je tady stý strip série 669, neboli v řeči čísel 669.100. Nyní s velice spe­ci­ál­ním hostem, kterým není nikdo jiný než tichý, ale o to více ne­bez­pečný vědec Gordon Fre­e­man (po­klek­něte před jeho pá­či­dlem).

Jak jsem sli­bo­val, tak roz­jíž­dím ve­li­kou super-mega anketu, kde si můžete zvolit vašeho fa­vo­rita z první stovky šest-šest-de­ví­tek.

Jak jste si možná všimli, podti­tul stého dílu Po­slední zpráva z pekla a okolí může vyznít po­ně­kud smutně, ale ne­truchlete. Už teď se pra­cuje na další stovce. A ať to bude po­řádná stovka, na to se na­pi­jeme! (A radši ještě jednou!)

A teď z jiného soudku: minule jsem napsal článek Bijte poláky! o ak­tu­ální di­vo­čině v Polsku a Klíště (nemáš tam lepší pře­zdívku, přece jenom klíště je ta­ko­vej ten malej hmyzák, který moc ra­dosti ne­při­náší) za­re­go­vala. Na jejích strán­kách je článek/prů­zkum na lehce po­dobné téma. Takže by byla škoda ne­u­po­zor­nit.

Po­dob­ného tématu se týká taky dnešní zářez v an­ti­Blogu. Docela dlouhá ha­lu­zorní me­di­tace a vý­plach mozku bez ja­kých­koli au­to­cen­zur­ních zábran, na­psaný jako jedna jediná dlouhá věta, která ob­na­žuje moje nitro a jde mnohem hloub. Ale pokud to někdo čte, tak už asi ví, jakou špínu má čekat.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz