k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#97

14. 2. 2005 (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Nastal čas na no­vinky, přá­telé. Dnešní nej­větší no­vin­kou je 1. ka­pi­tola po­vídky Jak se kalila ocel. Celá je cca. 8× delší. Jed­nička ote­vírá celý příběh a na­sti­ňuje ně­ko­lik postav. Těšte se příště, s nej­větší prav­dě­po­dob­ností zve­řej­ním zbytek.

Honza zaslal re­fe­rát Mark Twain:Dob­ro­druž­ství Toma Sa­wyera a Huc­kle­berryho Finna. Zá­jemci, nechť pád­lují do od­dě­lení re­fe­ráty.

Na­ko­nec ještě jen pár drob­ností: napsán nový úvod­ník; kniha ná­vštěv fi­nálně vy­ře­šena; odkaz na so-co­o­lovy stránky přidán do sekce linky (dejte mu šanci); práce na 2. di­xo­nov­ském komixu jedou a píše se scénář pro třetí.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz