k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#93

29. 11. 2004 (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Jak jsem minule slíbil, tak dnes konám. Pravda, trvalo mi to trochu déle než jsem pů­vodně před­po­klá­dal, ale přesto je to tady.

Napřed by se slu­šelo ozná­mit, že Honza poslal svou báseň Pod­zimní s trochu pod­zimní te­ma­ti­kou. Mám rád pří­mo­čaré a jasné názvy, přesto se moje nová próza jme­nuje po­ně­kud ko­micky Eu­fo­ri­zu­jící po­li­bek krum­pá­čem do­prostřed čela. O čem je? O všem co mě na­padlo a po­va­žo­val jsem to za dů­le­žité. Text je vy­sta­věn jako jedna ne­smy­slně dlouhá věta. Mimo to jsem ještě napsal báseň Starý stroj. Jde o další kousek „stro­jové poezie“ o úpadku svo­body a ná­stupu ja­ké­hosi nového sys­tému.

Taky jsem napsal nový čer­no­byl­ský úvod­ník. Honza už poslal další bás­ničku, kterou zve­řej­ním až příště.

Jak jsem kdysi dávno sli­bo­val, že pro­po­jím jed­not­livá dílka a dis­kusní fórum, aby každý k nim mohl napsat svůj názor, tak se stalo. Resp. zatím jsem pro­po­jil celou sekci po­vídky (kromě nej­no­věj­ších kousků, ale to, stejně jako celou miz­ze­rii do­dě­lám), takže teď u každé po­vídky dole na­jdete odkaz, který od­ka­zuje na dis­kusi k danému dílku. Tímto prosím všechny stálé spo­lu­sou­noclež­níky aby se na fóru re­gis­tro­vali.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz