k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#92

17. 11. 2004 (před 17 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Po hříšně dlouhé době se vám zas hlásím přímo z K47in­dustries a za­pí­nám no­vin­ko­vou forsáž. Po­slední větu ne­berte zas tak moc vážně, stejně jako tu ná­sle­du­jící a pak tu další a další a další…

Co jsem dělal po­sled­ních cca 20 dní? Toť otázka. Vpod­statě nic. Psal jsem po­vídky a bás­ničky, něco jsem do­kon­čil, něco ne. Možná to nevíte, jsem si jistý, že to ne­tu­šíte, ale stejně to není moc dů­le­žité, ale vyhrál jsem prázd­ni­no­vou li­te­rání soutěž li­do­vých no­vi­nek v ka­te­go­rii básně/16-18 let s vý­lis­kem Něco jako bahno, což je docela fajn, zvlášť, když při­hléd­neme k faktu, že jsem to tam poslal jen tak z hecu – aby se ne­řeklo a oni mš otiskli mě v so­botní pří­loze, ale už je to nějaký ten pátek zpátky. A před pár týdny mi psali z bůhví­ja­kého na­kla­da­tel­ství, jestli bych se ne­chtěl po­dí­let na al­ma­na­ších poezie, které budou vy­chá­zet v prů­běhi roku 2005. Jsem pro každou špat­nost a tak jsem vybral pár pre­fab­ri­ko­va­ných kousků, trochu je do­zdo­bil a poslal jim je. Ale ten­to­krát si ne­dá­vám vůbec zádnou šanci na úspěch. Ale to jsem trochu od­bo­čil, že? Tak tohle se dělo po­slední týden/dva a i když se to bez­pro­středně netýká k47čky, bez­dů­vodně to sdě­luji všem, při­čemž se nechci ani trochu vy­chlou­bat (ono taky není čím).

Za­nechme plků a po­vězme si co je nového. Nic moc.

Honza nám zaslal re­fe­rát Karel Václav Rais: Ka­li­bův zločin.

A jinak jsem vy­tvo­řil rohový ob­rá­zek, který bude na ur­či­tých strán­kách vy­pl­ňo­vat prázdné místo vpravo dole. Je na něm vy­ob­ra­zeno naše sídlo :-).

PS: přístě zve­řej­ním nějaké nové po­vídky a básně.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz