k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#89

6. 10. 2004 (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Dnešní ak­tu­a­li­zaci myš­len­kami spon­zo­ro­val Marty a Kaja47. První jme­no­vaný pře­vedl kousek svého čte­nář­ského deníku do stavu on-line. Jedná se o Go­go­lovu satiru Re­vi­zor. Druhý jme­no­vaný uvol­nil proud myš­le­nek a za­chy­til je pod názvem Gra­fi­ko­me­die. Jedná se o ex­pe­ri­men­tální cosi, co by mohlo být na­zváno poezií. (Do­po­ru­čuji to číst rychle a na­jed­nou, pak to stojí za to.)

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz