k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#88

22. 9. 2004 (před 17 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Přá­telé, asi takhle: dneska dvě no­vinky. Honza při­spěl do po­e­tic­kého fondu básní Toužím po tom co si přeji, co chci. Je to to­tálně od­lišné od všeho co Honza psal. Touží v ní po lepším světě a jis­to­tách. Ale to asi každý a každý si nejde svůj způsob. Honza zvolil tento.

Pak je tady moje báseň Ká­d­rový ma­te­riál. Jedná se o pro­ti­dro­go­vou poezii psanou pod vlivem de­prese. Název je zvo­lený ná­hodně a za­š­ti­ťuje tři kousky, které jsem ne­chtěl zve­řej­nit sa­mo­statně.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz