k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#87

9. 9. 2004 (před 17 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Nové komixy! Přá­telé je to tak, sbírka komixů se mám zase roz­rostla o jeden kousek. Kon­krétně se jedná o další, ten­to­krát 4. díl air­sof­to­vého komixu. Pří­růs­tek po­pu­lární série má lehce „mo­der­nější“ vzhled. Přece jenom pokrok je pokrok.

Komixy při­byly a ankety ubydou. Roz­hodl jsem se do­časně zrušit sekci ankety. Není to na­po­řád a potom při­jdou nové a lepší :-).

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz