k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#81

26. 7. 2004 (před 17 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Dva dny a je to tady zase. Ak­tu­a­li­zace děti, tak mi tady ne­zlobte :).

Jako první bych vám rád dneska před­sta­vil mojí novou po­vídku: Nic se neděje 1. díl – den ni­hi­listů. Ačkoli se může zdát, že půjde o za­čá­tek sá­hodlouhé ságy. Pravda je jinde. Jme­nuje se to tak, pro­tože se to tak jme­nuje; nic víc. Příběh líčí pod­zimní den, kdy se z běž­ného řa­do­vého fra­jírka stane ni­hi­lis­tická troska. Možná kruté, ale úderné.

Za­druhé tu mám po­kra­čo­vání „před­vče­rejší“ básně. Ta dnešní se jme­nuje odraz nicoty a nese se v po­dob­ném duchu jako ta před­chozí, ale osobně si myslím, že je trochu slabší.

Taky jsem vy­tvo­řil novou hla­vičku úvodní stránky a napsal nový úvod­ník.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz