k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#76

19. 5. 2004 (před 17 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Dneska jenom básně. A sešlo se jim nás tady rovnou 5 (slovy pět)! Honza zaslal Kříž, SmutnáCesta. Dneska si ušet­řím ko­men­táře, všechno se do­zvíte sami. Ostatně místní šta­m­gasti jistě znají Hon­zovu poezii a dnešní várka se nese ve stej­ném duchu. Pak Sorraja vý­ji­mečně po­slala svůj kus jménem Za­mi­lo­vaná a „je to takový ro­man­tický, no ale jinak se to celkem dá“ (slova au­torky). A pak je to můj Mráz v našem vztahu, taktéž bez ko­men­tářů, z názvu je dost patrný obsah.

A navíc už teď mám další Hon­zovy vý­tvory, které plá­nuju uve­řej­nit v další ak­tu­a­li­zaci.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz