k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#74

6. 5. 2004 (před 17 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Bylo nebylo… aneb pořád stejná po­hádka.

Zase píšu ak­tu­a­li­zaci & chlubím se no­vin­kami, které stejně nikoho ne­za­jí­mají :-). Dnes jsem ze šuplíku vy­hra­bal báseň Dehet. Ne­vá­hal jsem a hned jsem ji pře­dat­lo­val do po­čí­tače. Musím kon­sta­to­vat, že je to poezie hodně taková… slovo, které by Dehet vy­stihlo neznám, ale „taková“ je hodně. Pak jsem ještě opra­vil a upra­vil po­vídku Domů!(sice jen trochu, ale zato do­sta­tečně), napsal nový úvod­ník a všechno v Miz­ze­rii abe­cedně se­řa­dil (vždy 5 nej­no­věj­ších po­ví­dek/bás­ni­ček bude ne­za­řa­zeno, ale zato budou na za­čátku své sekce).

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz