k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#68

22. 3. 2004 (před 18 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Víte jak to bolí base­ballo­vou holí? Ne? Já se vám ani moc ne­di­vím. Ale jestli se nudíte, můžete to zkusit. Zase jsem trochu od­bo­čil. Neva!

A teď k věci: stalo se mnoho nových udá­lostí ve státě dán­ském. Jedna z nej­vý­znam­něj­ších udá­lostí, která jistě roz­vrátí mnohá spo­ko­jená man­žel­ství a vzbudí vlnu roz­hoř­čení u mra­vo­kárců a ochránců dob­rých mravů mla­dých starců a sta­rých mladců (ehm, nechal jsem se unést) je sbírka mi­k­ro­pří­běhů jménem His­torky z pod­světí 6: Čtyřraný re­vol­ver. Ano čtete správně další His­torky. Jsou další v řadě, ale jsou jiné. Nosným té­ma­tem je řešení pro­blémů „po ame­ricku“ a teprve tady po­znáte, co je to krátký příběh.

Pak mi taky Honza poslal novou báseň jménem On a Ona. Je in­spi­ro­vaná pří­bě­hem jeho ka­ma­ráda a je to druhé pro­ve­dení básně, pro­tože první verzi jaksi ztra­til.

A aby nebylo básní dost, tak mi jakýsi Drobek poslal svůj „hu­morný“ kus Již je­de­náctá odbila.

Úplně na­ko­nec se zmíním o změně na­vi­gač­ního panelu, který je teď prostě jiný.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz