k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#67

8. 3. 2004 (před 18 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Tri­lo­gie se za­vr­šila. Po­slední báseň tri­lo­gie Hlavy strojů s názvem Čtecí hlava je k pře­čtení v sekci miz­ze­rie. Báseň je o roz­ho­du­jící zradě po­sled­ního spo­jence v ne­moc­ném světě.

Autor Honza poslal svůj kousek poezie s názvem Začni básnit. Nic nebudu vy­svět­lo­vat předem, všechnu musíte po­ro­zu­mět až při čtení.

Dneska je jako po­slední báseň Kousky mi­lostné poezie a podti­tul „Some fuckin“ pieces of some fuckin" love poetry" dává tušit, že nejde o se­ri­ózní mi­lost­nou poezii. Je to psáno spíš pro po­ba­vení. To je pro dnešek vše, howgh!

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz