k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

#66

25. 2. 2004 (před 17 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Čekali jste dlouho, ale vy­pla­tilo se to. Zase jsem za­bředl do vod poezie a napsal jsem něco malého – bás­nic­kou tri­lo­gii jménem „Hlavy strojů“. Zatím si můžete pře­číst první dva díly: Mazací hlavaZa­pi­so­vací hlava. Třetí báseň tri­lo­gie při­nesu v nej­bližší ak­tu­a­li­zaci. Teď se nabízí otázka o čem to celé je. Dalo by se říct, že je to o zániku, ne­vy­hnu­tel­ném a de­fi­ni­tiv­ním. Nikoli o zániku je­dince, ale spo­leč­nosti a jejích hodnot. Je to také o marném boji a snaze, která vše jen uspíší; o dro­gách a jejich zni­ču­jící ma­ši­né­rii; o hor­ších strán­kách spo­leč­nosti a snaze o glo­ba­li­zaci a uni­fi­kaci je­dinců. Roz­hodně to není žádná veselá mi­lostná poezie, ale něco chut­na­jí­cího jako že­lezné piliny – když to trá­víte, bolí to.

Ještě je nad­ho­zena nová an­ketní otázka ohledně in­ter­ne­tové re­klamy; autor Honza při­slí­bil nové básně a na ur­či­tých mís­tech lehce jsem zlep­šil design do es­te­ticky vy­ho­vu­jí­cích rá­mečků. Doufám že se to bude líbit. To je pro dnešek vše.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz