k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

#65

16. 2. 2004 (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

Po další odmlce zase ak­tu­a­li­zuju (ale toho jste si asi všimli sami :-). Dneska to bude po dlou­ha­tán­ské době báseň. Ano, čtete dobře, zas jsem za­bředl do bahna poezie a vy­pro­du­ko­val kousek jménem Máte v hlavě na­b­lito. Jak můžete z názvu od­tu­šit, jedná se o pro­test, ne­sou­hlas, ne­spo­ko­je­nost a po­hr­dání s zá­sa­dově slab­šími je­dinci a ex­pe­ri­men­tá­tory. Že jsem do­hro­mady nic neřekl, jen mlžím a vy nic ne­chá­pete? To je dobře, máte o důvod víc si to pře­číst.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz