k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#64

8. 2. 2004 (před 17 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Už dlouho jsem ne­ak­tu­a­li­zo­val. Vím a jsem si vědom, že mi­li­ony :-) věr­ných čte­nářů po­slední dny pla­kaly. Ne­plačte! Dnes při­ha­zuju další po­vídku do stavu on-line. Nese název Pitomá pa­ro­dická po­vídka. Ma­ličká po­zná­mečka k názvu: Nevím, jestli slovo „pa­ro­dická“ exis­tuje. Jestli ne – na­hraďte jej slovem pa­ro­du­jící. A o co vlastně jde? Je to svým způ­so­bem po­hádka, ale ne jen tak le­da­jaká, je to nekro-po­hádka. Lo­ves­tory mezi mrtvou ženou a živým člo­vě­kem, kon­čící happy endem, se nese v docela ve­se­lém duchu. Doufám, že se bude líbit a trochu se po­ba­víte u mé první ro­mat­nicky-nekro-po­hád­kové-ko­me­die :-)

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz