k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

#63

29. 1. 2004 (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

Dnes jen te­le­gra­ficky: nově uspo­řá­daná sekce ankety; trošku jiná úvodní stránka; v ar­chivu úvod­níků přibyl pře­de­šlý úvod­ník; Biatec dodal svůj názor do ankety „Co plá­nu­jete v novém roce?“.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz