k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#60

18. 1. 2004 (před 18 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Poezie sem, poezie tam; už se v tom ani ne­vy­znám ť dneska to celé bude o poezii. Mám tu dva nové pří­spěvky. Jednak je to Škola pro vola od Honzy a pak První poupě války ode mě. Honzu k jeho dílku do­nu­til špatný den ve škole; můj kousek byl domácí úkol: báseň na téma první svě­tová (co si dneska ti pro­fe­soři pro svoje po­ba­vení ne­vy­myslí :-), napsal jsem to a proč to sakra taky ne­ho­dit na k47čku, že.

Už po­třetí jsem zve­řej­nil báseň zá­ro­veň s Honzou, ně­kteří by mohli na­mí­tat, že se mu snažím kon­ku­ro­vat nebo s ním jak­koli jinak sou­pe­řit, vždy proti němu po­sta­vit „pro­ti­bá­seň“. Není to pravda, naše témata a styl jsou na­to­lik roz­dílná, že to nemůže být pravda.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz