k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#59

17. 1. 2004 (před 18 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Vy­ho­řel výčep! Dneska nám vy­ho­řel výčep! Ne­divte se, právě takhle se jme­nuje pří­spě­vek od so-coola. Jedná se po­ve­dené vy­prá­vění, kde všechny slova za­čí­nají pís­me­nem v. Opravdu dobré a vtipné, čtěte, stojí to za to.

Další pří­spě­vek je ode mě. Sepsul jsem menší vy­prá­vění, které se jme­nuje Dvě kra­bice (jabka a mrkev) a název přesně vy­sti­huje obsah + síla re­klamy nutící k bl­bos­tem. O tom to celé je.

Ještě jako bonus je v sekci tvůrci nová hla­vička a na vstupní stránce jsou nové ob­rázky. Obě dvě „vy­lep­šení“ po­chá­zejí z mé ruky.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz