k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#58

10. 1. 2004 (před 17 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Abych pravdu řekl, pře­kva­puje mne kolik lidí už na­vště­vuje moje stránky. To číslo je docela velké a stále na­růstá.

A pro­tože zde ulpí tolik zraků, musím se start o kva­litní obsah. Všechno je to o obsahu a formě. A obojí jsem trošku po­po­str­čil vpřed. Honza mi dneska poslal báseň Skrytá. Musím říct, že to tomu klu­kovi pra­ši­výmu rýmuje, jen co je pravda. A pak jsem tady já se svojí básní 28.10., kterou jsem ko­nečně zve­řej­nil. Opravdu jsem to psal 28.10. roku 2003, ale nějak jsem na ni po­za­po­mněl a ona mi me­zi­tím hnila na disku. Zve­řej­něno pozdě, ale přece, je to taková cesta proti proudu času :-).

A aby toho nebylo málo M@rty uvol­nil svůj re­fe­rát Alois Ji­rá­sek: Temno a teď je on-line právě tady u mě. Jak jste asi po­znali, je to o knize Temno od Aloise Ji­ráska. M@rtyho k na­psání tohoto do­nu­tila nízká kva­lita jiných re­fe­rátů o Temnu na in­ter­netu, takže tady u mě máte vlastně to nej­lepší co můžete spla­šit :-)

Na úplný závěr upo­zor­ním na novou hla­vičku sekce ra­me­cek a fotky našeho kolegy Biatec v sekci tvůrci.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz