k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#56

4. 1. 2004 (před 18 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

První ak­tu­a­li­zace v roce 2004! Zpí­vejte, ra­dujte se & množte se! V tomto roce se chys­tám vám při­ná­šet jen to nej­lepší. Hned ze­za­čátku se zmíním o na­vá­zání přá­tel­ských linků mezi mými vý­plody a bás­ní­kem, webem, který se zabývá bás­nič­kami, ku­po­divu :-). A na důkaz našich dob­rých vztahů, bude link na bás­níka v pravém sloupci dole vy­te­sán :-). Pak tu mám dvě básně extra pro k47čku, je to Dárek, který nám poslal nový autor Honza a Černá & čer­vená, která je pro změnu ode mě. Když s obě dvě pře­čtete určitě ucí­títe opravdu ob­rov­ský rozdíl: Hon­zovi jasné verše a přesný rým na­proti tomu moje po­kro­čilá mi­zé­rie plná ne­jas­ných ná­znaků do­pl­něná pěkným ob­ráz­kem.

A ještě jedna zpráva do bu­douc­nosti: mo­men­tálně píšu 3 po­vídky, takže se těšte. Opus­til jsem svůj starý styl a nová tvorba bude plná ab­sur­dity a spe­ci­fic­kého humoru.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz