k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#55

30. 12. 2003 (před 18 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Tak už se nám to chýlí ke konci. Starý rok bude brzo za námi a já jen tak z hecu napsal novou po­vídku. Jme­nuje se Sed­mero pra­po­div­ných pří­běhů a ob­sa­huje ba­ná­no­vou re­vo­luci a jiné prózy. To je k dnešní pří­spěv­kům do kul­turní mi­zé­rie všechno. Ale ještě je tu pár no­vi­ne­ček, které jsem urobil: nová an­ketní otázka, nové ob­rázky jed­not­li­vých tá­za­ných sub­jektů a trochu změ­něný archiv no­vi­nek. Málem bych za­po­mněl, budeme slavit! Máme 1000 pří­stupů!

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz