k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#53

17. 12. 2003 (před 18 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Dneska toho při­ná­ším za­tra­ceně moc! První změna, které si častí ná­vštěv­níci mých strá­nek všim­nou nejdříve je nový úvod­ník. Po­dí­vejte se nahoru a čtěte. Dále jsem napsal po­vídku Skrytá hrozba. Je to ale­go­rický příběh, tý­ka­jící se ak­tu­ál­ních udá­lostí. Víc ne­řeknu, musíte si to pře­číst sami. Pak jsem taky napsal báseň Pláč na špat­ném hrobě. Je o roz­dí­lech dvou cha­rak­terů a jejich pří­stupu k životu. Re­flek­tuje to mě a jed­noho dob­rého ka­ma­ráda. Na­ko­nec jsem ještě stvo­řil nové logo (nebo hla­vičku – jak chcete) pro sekci PC hry. doufám, že se bude nová vizáž líbit.

Autor známý jako Den­drin mě za­tra­ceně pře­kva­pil! Vypadá to, že má nápad a chce něco do­ká­zat. Je to na­dějný člověk, který vlije novou krev do žil to­hodle webu! Jen tak na roz­jížďku poslal dva re­fe­ráty: údolí Labe a původ skal­ních městMa­ďar­sko. A to není roz­hodně vše co hodlá spáchat. Do bu­doucna mi sli­buje nějaké re­cenze PC her. Přeju mu, aby se mu dařilo. Nová síla je tady za­tra­ceně po­třeba.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz