k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#5

25. 3. 2003 (před 19 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Práce po­kra­čují, ko­nečně jsem vy­chy­tal nej­větší chyby (a že jich bylo) a do­dě­lal úvodní stránku.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz