k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#48

1. 12. 2003 (před 17 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

První pro­sin­cová ak­tu­a­li­zace! A co dnes? Nic vel­kého. Jen jsem od­stra­nil ně­ko­lik pře­klepů a chybek; pře­dě­lal všechny po­vídky/básně/úvahy/excesy do nového de­signu; změnil jsem po­suv­níky, aby trochu ladili a ak­tu­a­li­zo­val ob­ludárium v sekci tvůrci. To je vše. Ještě dodám, že píšu kra­tič­kou hu­mor­nou po­vídku, takže příště se těšte.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz