k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#46

24. 11. 2003 (před 17 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Při­ná­ším ně­ko­lik malých vy­chy­tá­vek. Po změně de­signu ještě něco zů­stalo ve sta­rých bar­vách a proto jsem dneska pře­dě­lal sekci „“archiv no­vi­nek„:[no­vinky]“ do nových barev. Dále pak jen te­le­gra­ficky: ob­rázky v ná­zo­rech jsou odkazy ve­doucí od ga­le­rie tvůrců, sekce ankety změ­něna, do sekce „“tvůrci„:[site/extra/adios]“ při­byly dvě nové fotky a odkazy v „“linx„:[linx]“ jsou roz­tří­děny do ka­te­go­rií.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz