k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#44

28. 10. 2003 (před 18 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Při­ná­ším vám zas něco nového. Za­mys­lel jsem se nad sebou a musel jsem trpce za­pla­kat. Abych uklid­nil svůj chorý mozek, napsal jsem po­vídku Domů!. Je po­dobná po­vídce Konec?, je po­sta­vená na po­dob­ných zá­kla­dech. Jde v ní pod­statě o to, že se něco děje. Může to být konec světa. Možná. Může to být cokoli jiného. Dů­le­žité je, že se něco děje. Čtěte všichni kdo mají rádi zá­had­nou de­ka­dentní četbu, která má­lo­kdy kon­čívá dobře. A ještě jedna drob­nost: jen tak z nudy jsem na hlavní stránce udělal po­čí­ta­dlo pozice myši na ob­ra­zovce. Je to k ničenu, ale pobaví to :-).

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz