k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#43

22. 10. 2003 (před 18 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Přišla změna! Je to tak, ale po dlouhé době jsem změnil úplně první stránku, index, na který vle­zete hned na za­čátku. Teď je laděná do stylu jako by oho­řelé staré noviny, nebo stránky z deníku. Fakt to stojí za to! Dále jsem napsal po­vídku Po­stin­dustrial. Mohla by mít klidně podti­tul: „Pohled do hlubin hnusu“. Líčí druhou stránku bla­hobytu lid­stva, plnou odpadů a sklá­dek. Taky uka­zuje možný konec, který může přijít a taky asi přijde. Svým způ­so­bem smutné, svým způ­so­bem nutí k za­myš­lení. A ten úvod? Po­dob­nost je čistě ná­hodná.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz