k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#42

19. 10. 2003 (před 18 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Před vte­ři­nou jsem dopsal další sbírku po­di­vu­hod­ných mi­ni­pří­běhů s názvem his­torky z pod­světí 3: nic ne­ří­kej. Po­kou­ším se v nich vrátit ke ko­ře­nům. Jak to do­padlo si musíte pře­číst sami. Pak tu mám roz­po­ru­pl­nou pseu­do­po­vídku se­be­ne­ná­vist. To je pro dnešek vše.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz