k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#41

18. 10. 2003 (před 17 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Po­vídka a úvaha. To vám teď na­bí­zím. Na po­vídku Od­plata? jsem sebral in­spi­raci od Davida Havlíčka a jeho po­vídky Od­plata. Zpo­čátku se držím stej­ného sché­matu, po­u­ží­vám jen jiné výrazy. Tak od po­lo­viny mojí Od­platy se všechno zvrhne naopak a z hrdiny se stane sráč. A jak to všechno do­padne, to si musíte pře­číst v sekci mi­ze­rie. ( Po­vídku od Davida Havlíčka si můžete pře­číst v pro­gramu Scor­pi­onWin che­a­ter. Ob­sa­huje mnoho cheatů, návodů, vtipů, po­ví­dek atd. Do­po­ru­čuju! Sta­ho­vat můžete na adrese www.che­a­ter.cz).

Pak tu mám úvahu Last mile, psanou pozdě v noci v mém pokoji, kde prak­ticky nebyl kyslík. Už to asi víte, ale takový ten na­vi­gační panel vpravo, s nohou v pozadí, je taky skoro nový. Fun­guje už od vče­rejška, ale chlubím se s ním až dnes. Proč? Včera v něm byla ma­lin­katá chyba, která docela dost pru­dila. Tu jsem dnes vy­chy­tal. Proto ta chvála.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz