k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#40

17. 10. 2003 (před 18 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Moje nová chlouba Ko­lek­tivní po­vídka se sice od po­sledně ne­roz­vi­nula, ale Biatec už píše další kousek mo­zaiky (tedy MĚL by psát). A dál? Dnes za­čí­nám „re­klamní kampaň“, která se, doufám, po­zi­tivně pro­jeví na ná­vštěv­nosti. Chci pro vás jen to nej­lepší, tak jsem vás ke mně na­lá­kal :-). A dál? Mám tu po­kra­čo­vání ko­lekce mi­ni­po­ví­dek His­torky z pod­světí 2: závan chu­doby. Jestli chcete pořád to samý, tak asi budete zkla­máni, pro­tože styl se změnil. Zá­kladní kámen zů­stává stejný: „teď něco přijde a sekne to s vámi“.

A dál? Ko­nečně jsem se taky od­hod­lal zve­řej­nit báseň illusi­on­ma­ker. Celé by to měla být jedna me­ta­fora, ale ono to není moc poznat. Takže když si budete myslet, že je to o tamtom, tak asi máte pravdu :-).

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz