k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

3qfmM2

6. 7. 2006 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Mnoho po­kra­čuje. Ka­pi­tola Volby byla roz­ší­řena a teď můžete volit z 51 stran.

Pak je tu nový úvod­ník s po­řa­do­vým číslem 36.

Už jsem to nemohl dál pro­ta­ho­vat a začal jsem s pro­dukcí 669/m++g a to hned 3. sérií. Je to způ­so­beno prostě tím, že pro 1. & 2. sérii mám plány, které jsou po­ně­kud kom­pli­ko­va­nější a nej­snazší je začít s volnou sérií, a tou je právě trojka. Vy­stu­puje v ní Alex, po­divný týpek – pod­ni­ka­tel s oce­lově šedými dredy. Jsou to hned dva kousky: 669/m++q.3/0 & 669/m++q.3/1

Bylo by to málo a tak tu mám ještě dva kla­sické: 669.43 & 669.44

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz