k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#39

13. 10. 2003 (před 18 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Sice mi to trvalo dlouho, ale v sekci miz­ze­rie je ko­nečně Ko­lek­tivní po­vídka – první dvě části na­psané mnou a Jirkou. Zatím je to jen za­čá­tek pří­běhu, který se může a bude vy­ví­jet do ne­če­ka­ných směrů. Zatím je to jen ro­ze­hrávka partie, uve­dení ně­ko­lika postav na scénu. Vše záleží na dal­ších lidech v ře­tězci. Po­vídka má pro­za­tímní název Re­pub­lika vrahů. Stručný obsah, smysl po­vídky a nějaké vy­svět­livky si můžete pře­číst v do­ku­mentu: O co jde. Jestli jste si celou Re­pub­liku vrahů pře­četli a stále vám něco pod­stat­ného uniká, pře­čtěte si to.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz