k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#37

24. 9. 2003 (před 18 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Dneska pro vás mám dvě perly. Druhý díl mého air­sof­to­vého komixu a novou báseň. K tomu komixu: ten­to­krát je delší, uke­ca­nější (zas ne tak moc) a má tragič­tější konec, prostě vše o co jste ve svých čet­ných mai­lech žádali :-). Dále je to pak báseň Dávka rozumu (podává se žilou), která mě na­padla z čista jasna ve vlaku a celou cestu domů jsem ji psal na mobilu (a teď mám mozol na palci:-]). Po­jed­nává o dost zá­važ­ném pro­blému sou­čas­nosti a doufám, že po jejím pře­čtení ně­kteří pře­hod­notí svoje ži­votní po­stoje. Doufám, že se budete cítit „obo­ha­ceni“.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz