k47.cz
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

#36

22. 9. 2003 (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

Moc jsem se tady tomu ne­vě­no­val, ale to se mění. Právě teď! Na chvíli! Napsal jsem dvě nové básně. Jednak je to: zpráva: ode­sí­la­tel já & ad­re­sát ty, která ob­sa­huje skryté po­sel­ství. Estli pak ho ob­je­víte :-). A pak je to: půl­noční, které dělá čest svému jménu. Vzni­kala krátce po půl­noci a podle toho taky vypadá. Proto mějte sli­to­vání s její kva­li­tou :-). Na příště vám cosi sli­buje Biatec, po­drob­nosti se do­zvíte příště.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz