k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

#35

16. 9. 2003 (před 17 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Možná si už mys­líte, že na web dlabu, ale to je mýlka. Já teď pra­cuji na nových strán­kách pro úplně cizí lidi (zas tak úplně cizí nejsou :-). Zatím je to tajné, ale vy se vše do­zvíte jako první! Víc ne­řeknu! ale přece něco. Poučil jsem se z chyb, které jsem udělal při tvorbě to­hodle webu a vše jde rych­leji, po­ho­dl­něji, lev­něji a vše­o­becně lépe :-) –ť z toho plyne: jsem bůh :-) (ate­ista). Dost už hlodů, mám tu něco dal­šího. Je to nová báseň moucha, která je za­lo­žena na prav­divé udá­losti. Vy­chut­nejte si její tra­gic­kou po­div­nost :-)

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz