k47.cz
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

#34

11. 9. 2003 (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

Tak už jsou to dva roky. Vy víte od čeho. víc nebudu říkat, pro­tože bych jen opa­ko­val známé sku­teč­nosti, ale něco tu přeci jen je. Někdo o tom věděl. Už před sta­le­tími. Byl to Nos­tra­da­mus a svým způ­so­bem nás va­ro­val, ale je těžké po­cho­pit ta­ko­véto po­sel­ství. Vět­ši­nou ho po­cho­píme, ale to už je pozdě. Nechci se o tom dále bavit. Tečka.

Chtěl bych se omlu­vit, za to že úvaha Iden­tita nebyla k dis­po­zici. došlo k chybě a buď jsem ak­tu­a­li­zo­val jiný soubor nebo došlo k chybě ftp anebo jsem za­po­mněl ak­tu­a­li­zo­vat soubor s poezií. doufám, že se to ten­to­krát povede a vše bude OK.

Dále jsem napsal novou báseň:bez za­čátku & bez konce, která ne­za­padá do žádné mojí „se­ri­á­lové řady“. A do bu­doucna vás obo­ha­tím pěti právě při­pra­vo­va­nými po­víd­kami. I když to není všechno moje vlastní dílo (něco budou pře­pra­co­vané kusy jiných autorů), ale to nevadí :-).

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz