k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#30

1. 9. 2003 (před 18 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Zas další ak­tu­a­li­zace. Zatím se držim, což! A co je nového? Skoro všechno nové je opravdu tak nové, aby se to za nové mohlo po­klá­dat :-) (Ehm, docela divná kon­strukce). Tak nejdřív jsem ankety v sekci ankety trochu urov­nal, takže to ne­vy­padá, jako kdyby to dělal nějaký adap­tér (chyba: amatér :-) a pak jsem opra­vil nějaké drob­nosti vznik­nuvší pře­cho­dem na nový „in­ter­face“. Ale tohle všechno je nic v po­rov­nání se zprá­vou, kterou vám chci sdělit. Air­soft je zpátky online. Je s námi zpátky na lajně. A to díky Johnu croS­Sovi, který byl tak moc ak­tivní a poslal mi re­cenzi air­sof­tové ka­ra­biny P90 a tím dal pádný důvod k exis­tenci sekce air­soft. Díky johny za všechny tvoje ryby :-) Ale také opět dávám k dis­po­zici manuál CQB, který jsem z vod in­ter­netu vy­lo­vil a potom uka­zo­val už dávno. Ale dost už o air­softu, je tu totiž něco od sa­mot­ného M@rtyho, který o sobě už dlouho ne­dá­val znát. Ale ozval se! A jeho vo­lá­ním je re­cenze skvě­lých Com­man­dos 2, které právě hraje, vy­hrává a do­hrává (sakra zase nějaký po­divný větný kon­strukce, dneska už končim :-)

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz