k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#29

28. 8. 2003 (před 18 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Další vý­znamná ak­tu­a­li­zace při­chází. Nový na­vi­gační panel (jeho krásy můžete ob­di­vo­vat jako ob­vykle vlevo :-) anový úvod­ník, který je napsán z váž­ných důvodů a podle pravdy. Ale to není vše. V sekci Ankety jsou ko­nečně nějaké ankety. Zatím jenom tak na­há­zené jedna za druhou (pro­tože mě zatím ne­na­padlo efektní řešení jak je umís­tit), ale po­ku­sím se to na­pra­vit. Taky jsem napsal dlouho sli­bo­va­nou po­vídku Návrat, která skon­čila úplně jinak než jsem pů­vodně plá­no­val. Nic nebudu pro­zra­zo­vat, pře­čtěte si ji sami. Také dávám k pře­čtení po­vídku Křeslo, která má po­měrně ak­tu­ální pozadí a uka­zuje jeden velký pro­blém z jiného úhlu po­hledu. A na­ko­nec je to starý známý fe­je­ton o L.C.D. mo­ni­to­rech. Ten byl k pře­čtení už dávno, ale teď se vrací zas na moje stránky. Je v sekci miz­ze­rie/fe­je­tony.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz