k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

#282

30. 6. 2007 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Prví zkouška víry, je někde tady ->(*). Malá bles­ková ak­tu­a­li­zace, právě včas, ještě horká. Ale bude velice malá => strip 669.104 (ze života) by mohl stačit.

Mohl by, ale musím se vy­ke­cat: tak předně pár slov o kdysi za­po­čaté po­víd­kové pen­ta­lo­gii Světlo v zádech, ze které jsem zatím zve­řej­nil první díl Deset minut spánku. Druhý díl (Kuřáci opia) přijde záhy, na třetím díle (Do nejdelší smrti) pra­cuji a sbírám nápady, co by mohlo být v díle čtvr­tém (Špína jedný noci). Inu, mám to hezky roz­pra­co­váno…

Za­druhé jsem oprášil plány na nějaký da­le­ko­sáh­lejší re­bu­ild strá­nek, který v mnohém předčí pů­vodní fázi 2, kterou jsem hodil k ledu kvůli mojí náhlé ab­so­lutní hi­ber­naci. Rád bych K47čku po­há­něl da­ta­bází a učinil ji na­prosto ote­vře­nou in­ter­akci s čte­ná­řem (tímhle ob­ra­tem myslím hlavně mžnost re­a­go­vat na jed­not­livé články a tak). Plány jsou velké a nějaký čas to potrvá. Prvním krokem bude vlastní kniha ná­vštěv, kterou právě teď za­čí­nám tvořit a zjiš­tuju, že php a sql jsou pěkně dřevní ná­stroje… Taková ob­jek­tová da­ta­báze na způsob Small­talku by bylo jiný kafe…

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz