k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#28

24. 8. 2003 (před 18 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Další várka no­vi­nek. Nej­prve to je další tragi­ko­mická báseň, ten­to­krát Tragi­ko­mická nömer003, která je in­spi­ro­vána sku­teč­nou udá­lostí a taky další ana­kre­on­ská poezie: Ka­ja­kre­on­tea nömer003, která pro změnu ne­vznikla podle sku­teč­ných udá­lostí (pro­tože neumím moc zpívat:-). A dále jedno tra­gické zjiš­tění v sekci úvahy: Tra­gická zpráva o stavu našeho jazyka. Hmm, je to dost, ale ne tak moc! Při­chys­tal jsem novou sekci ankety o jejíž obsahu si udě­láte před­stavu sami a dále píšu po­vídku, o které jsem minule pro­hla­šo­val, že nemá jméno, ale už ho má. Bude se jme­no­vat Návrat. Na­ko­nec jsem vy­chy­tal ně­ko­lik chyb a pře­klepů a taky trochu urych­lil na­čí­tání strá­nek.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz