k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#272

19. 5. 2007 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Hmm… takže vás tu vítám. Dneska za­čneme silně fun­do­va­ným člán­kem o Vy­so­ko­rych­lostní že­lez­nice. Proč zrovna to, ptáte se. Příběh začal, když jsme si vy­bí­rali témata na před­mět TED, kdy jsme v bloku C museli vy­tvo­řit nějaký článek v Ope­nO­f­fice. Vybral jsem si téma Vy­so­ko­rych­lostní že­lez­nice, pro­tože mě to zajímá a mám k tomu co říct. Článek na TED jsem napsal a byla by veliká škoda, kdyby zapadl a ne­ná­vratně se ztra­til v di­gi­tál­ním šumu. A proto ho dávám sem na k47čku. V článku byly ještě ob­rázky a ně­ko­lik dal­ších věcí (všechno dodám poz­ději). Také k bloku C pa­t­řila pre­zen­tace, kterou jsem, myslím, pro­vedl úspěšně a zá­bavně.

A teď trochu od­leh­číme téma stri­pem. Ten dnešní nese číslo 669.95. Došlo k malé změně image a kdo najde rozdíl (oproti starým stri­pům) do­stane sko­pový koleno.

Kdo čítává v an­ti­Blogu, tak teď na­de­šel jeho oka­mžik; je tu nová várka špíny.

Taky jsem lehce zvýšil va­li­ditu strá­nek, na úvodní stránce jsem od­se­kal asi 30 chyb, ale stále nejsem va­lidní (i když po­pravdě: koho to zajímá?).

Příště přijde další várka fan-artu a - kdo ví – třeba i kou­zel­ník.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz