k47.cz
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

#27

20. 8. 2003 (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

S mozoly na prs­tech jsem právě pře­psal dlou­hou po­vídku Brány pekel, která vzni­kala během me­di­tací v Je­se­ní­cích :-) Jinak je to po­vídka myš­len­kově hlubší než ty ostatní (trochu) a je v ní mnoho na­rá­žek na mnoho věcí (ty vzni­kaly jen tak mi­mo­cho­dem). A taky při­ná­ším ex­pe­ri­men­tální báseň Ne­po­cho­pení. Dost ex­pe­ri­men­tální. Taky za­čí­nám psát další po­vídku, která zatím nemá jméno.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz