k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#269

8. 5. 2007 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Dneska velice rychle: s pře­stáv­kami jsem pro­spal celý den, nic jsem ne­u­dě­lal tak teď do­há­ním.

Hned na za­čá­tek strip 669.93. Trochu divný, trochu hloupý, trochu ne­kon­venční, koho zhnu­sím do­stane pade a dávku botoxu.

Dále je tu nový úvod­ník. Nese jméno Prostě spát… a je o tom, čemu dobře ro­zu­mím: o spánku, re­spek­tive jeho ne­do­statku (kte­rému říkám ne­spá­nek). Tenhle úvod­ník má docela hlavu a patu a do­konce je ilu­stro­vaný. Takže o důvod víc, proč si ho pře­číst.

A pro hráče Si­mu­trans a kuřáky opia je v Si­mu­trans news re­ka­pi­tu­lace no­vi­nek po­sled­ních dvou nových verzí této hry.

Na­ko­nec drobná zpráva: citáty++.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz