k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#253

17. 1. 2007 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Včera jsem ob­je­vil dvě věci: tro­jité sudoku a Eisbre­cher. To první je ul­ti­mátní va­ri­anta zná­mého hla­vo­lamu, kdy jsou při pole 9x9 do sebe vno­řeny a všechno se řeší velice ve­se­lými po­stupy. (Jsou ještě víc hard­core sudoku, třeba Killery, sudoku na krychli, Sa­mu­rai sudoku, „větší než“ sudoku, ale s těmi se člověk moc ne­se­tká). To druhé je dobrá sku­pina, která hraje in­dustri­ální metal.

V po­slední době píšu po­vídku Světlo v zádech. Jde to hodně pomalu, ale přesto by se dalo říct, že jsem do­kon­čil první díl. Ale nic není tak de­fi­ni­tivní. Ono se to musí pře­brou­sit a zbavit chyb. Přesto jsem při­pra­vil opravdu malou ukázku. Říkal jsem, že je hotov první díl. To zna­mená, že jich bude víc. Velmi zhruba jsem načrtl tři díly Světla v zádech s podti­tuly Deset minut spánku, Kuřáci opiaDo nejdelší smrti. Všechny tři jsou o Her­t­zman­novi, po­div­ném de­tek­ti­vovi, který se roz­hodne dát si schůzku s osudem a … Víc ne­řeknu. Snad jenom, že Světlo v zádech zapadá do Epizod.

A jak se koukám, tak char­lie.1does už tluče na dveře a chce nový strip, tak tady je jeden: 669.73

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz